Kaneland varsity basketball game vs. Plano (2/4)

Kaneland+varsity+basketball+game+vs.+Plano+%282%2F4%29